PT24 Servis

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Naše společnost si je vědoma hmotné zodpovědnosti za své zaměstnance proti případným škodám na majetku třetích osob. Z tohoto důvodu máme uzavřené pojištění odpovědnosti u renomované pojišťovny Allianz pojišťovna, a. s., kde výše pojistné částky činí 35 mil Kč.