PT24 Servis

Další pracovní činnosti

Další pracovní činnosti

Další pracovní činnosti

  • údržba komunikací v zimním období včetně posypu
  • speciální výškové práce
  • kompletní úklid po stavební činnostech
  • údržba travnatých ploch, kosení trávy a ošetření křovin

Další pracovní činnosti